آخرین وضعیت ذخیره سدهای استان اصفهان+ جزئیات
آخرین وضعیت ذخیره سدهای استان اصفهان+ جزئیات
مدیر دفتر تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: حجم ذخیره سد زاینده رود ۳۵۸ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته که از ذخیره ۴۴۸ میلیون متر مکعبی برخوردار بوده، ۲۰ درصد کاهش حجم دارد.

احسان اله امینی در گفت و گو با خبرنگار الماس در مورد میزان ذخیره سدهای استان اظهار کرد: تا روز ۲۲ خردادماه حجم ذخیره سد زاینده رود ۳۵۸ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته که از ذخیره ۴۴۸ میلیون متر مکعبی برخوردار بوده، ۲۰ درصد کاهش حجم دارد که این کاهش حجم نسبت به بلند مدت ۶۳ درصد است.

مدیر دفتر تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان تصریح کرد: حجم ذخیره سد گلپایگان ۳۳ میلیون متر مکعب است که در سال گذشته در همین زمان از حجم ۳۱ میلیون متر مکعب برخوردار بوده است؛ این میزان ذخیره در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۶ درصد افزایش و نسبت به دراز مدت ۱۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: ذخیره آب سد قره قاچ ۲۳ میلیون متر مکعب است که در سال گذشته در این زمان ذخیره ۲۰ میلیون متر مکعبی داشته که نشان دهنده ۱۵ درصد افزایش حجم نسبت به سال گذشته است و در وضعیت مناسبی قرار دارد.

امینی در ادامه عنوان کرد: ذخیره سد حنا ۹/۸ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته که ذخیره این سد ۱۶ میلیون متر مکعب بوده با حدود ۳۸ درصد کاهش حجم روبروست و نسبت به بلند مدت نیز ۴۵ کاهش داشته است.

احسان اله امینی با بیان اینکه سد خمیران واقع در شهرستان تیران ۵/۹ میلیون متر مکعب ذخیره دارد، گفت: میزان ذخیره این سد نسبت به سال گذشته که حجم آن ۵/۷ بود تغییرات محسوسی نسبت به سال گذشته و دراز مدت ندارد.

امینی گفت: سد باغکل ۲/۳ میلیون متر مکعب ذخیره دارد که نسبت به سال گذشته که ۲ میلیون متر مکعب ذخیره داشته ۱۵ درصد افزایش داشته و وضعیتش مناسب است.

انتهای پیام/