بیشتر از نیمی از زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی در اصفهان تامین شده است
بیشتر از نیمی از زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی در اصفهان تامین شده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ازاین میزان بیش از 32 هزار متقاضی تایید نهایی شدند و بالغ بر 21 هزار نفر نیز واریزی وجه داشتند؛ همچنین بیش از نیمی از زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در سطح استان اصفهان تامین شده است.

علیرضا قاری قرآن در گفت و گو با خبرنگار الماس اظهار کرد: در حال حاضر طبق آخرین آمارها بیش از ۴۲۲ هزار نفر برای بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان اصفهان اقدام به ثبت نام کردند که تا کنون افزون بر ۱۲۳ هزار نفر حائز شرایط اولیه شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ازاین میزان بیش از ۳۲ هزار متقاضی تایید نهایی شدند و بالغ بر ۲۱ هزار نفر نیز واریزی وجه داشتند؛ همچنین بیش از نیمی از زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در سطح استان اصفهان تامین شده است.

وی افزود: در شهرهایی که زمین به اندازه کافی باشد و مشکل تامین زمین وجود نداشته باشه با تایید اداره‌کل راه و شهرسازی و تصویب در شورای مسکن امکان واگذاری انفرادی وجود دارد.

انتهای پیام/