تصاویر| شور و شعف مردم اصفهان با جاری بودن آب در زاینده رود
تصاویر| شور و شعف مردم اصفهان با جاری بودن آب در زاینده رود
جاری شدن آب در زاینده رود، بار دیگر شادی را دل اصفهانی ها به همراه داشت.

انتهای پیام/ی