تصاویر| طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی تخصصی، دام پزشکی اصفهان
تصاویر| طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی تخصصی، دام پزشکی اصفهان
طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی تخصصی، دام پزشکی استان اصفهان از ۱۴ اسفند ماه سال گذشته شروع شد و تا چهاردهم اردیبهشت امسال ادامه داشت.

انتهای پیام/