عکس نوشت| صرفه جویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی با تغییر ساعات ادارات
عکس نوشت| صرفه جویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی با تغییر ساعات ادارات
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: تغییر شروع و خاتمه ساعات ادارات نیز در یک بررسی مطالعاتی انجام شد، با این تغییری که در ادارات انجام می شود؛ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق در این بخش می شود، قرار شد شرکت های توزیع برق بر اجرای طرح های مصرف بهینه برق در ادارات نظارت کنند

انتهای پیام/