عکس نوشت| دمای ۱.۵ درجه بیش از حد نرمال کشور طی تابستان
عکس نوشت| دمای ۱.۵ درجه بیش از حد نرمال کشور طی تابستان
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی گفت: دمای هوا تا نیمه اول مرداد بین ۱ تا ۱.۵ درجه بیش از حد نرمال خواهد بود.

انتهای پیام/