عکس نوشت| کارگروهی سریعاً علل فرونشست در اصفهان را بررسی و به مردم گزارش دهد
عکس نوشت| کارگروهی سریعاً علل فرونشست در اصفهان را بررسی و به مردم گزارش دهد
رئیس جمهور گفت: یکی از مسائل مهم استان مسأله زاینده‌رود و آب و خشک شدن تالاب است و چون برای مردم در اولویت است، طبیعتاً برای ما هم در اولویت قرار دارد؛ به همین دلیل اولین اقدام من در سفر به استان، سفر به شرق اصفهان بود؛ در یک روستا هم حضور پیدا کردم و مطالب مردم را شنیدم.

انتهای پیام/