عکس نوشت| ۷۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم در اصفهان
عکس نوشت| ۷۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم در اصفهان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برداشت گندم در استان اصفهان از دو تا سه هفته آینده بسته به شرایط آب و هوایی شروع خواهد شد، قبل از اینکه آب زاینده‌رود باز شود حدود ۳۷ هزار هکتار گندم کشت شده بود و با رهاسازی آب حدود هفت هزار هکتار گندم به صورت آبی در شرق اصفهان کشت شد.

انتهای پیام/ی