۲۹ نقطه حادثه خیز در استان رفع شده است/ نقاط پرتصادف با نصب تابلوهای هشداردهنده آشکار سازی شده اند
۲۹ نقطه حادثه خیز در استان رفع شده است/ نقاط پرتصادف با نصب تابلوهای هشداردهنده آشکار سازی شده اند
مسئول پیگیری رفع نقاط پرتصادف راه های استان اصفهان گفت: تاکنون با اقدامات کوتاه مدت، میان‌مدت و با اعزام ماشین آلات راهداری به طور امانی برای حذف ترانشه ها و اصلاح شیب‌های شیروانی و انعقاد قراردادهایی مانند احداث و نصب زیرگذرهای باکسی به طور پیمانی ۲۹ نقطه آن رفع شده است.

نوید کازرونی در گفت‌وگو با خبرنگار الماس اظهار کرد: اصطلاح نقاط حادثه خیز عبارت اشتباه و غلطی است طبق دستورالعمل ابلاغی عبارت نقاط دارای تصادف و در صورت تطبیق با تعریف دستورالعمل نقاط پرتصادف صحیح است.

مسئول پیگیری رفع نقاط پرتصادف و منظر آرایی راه های استان اصفهان عنوان کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی به یک نقطه یا حداکثر طول ۳۰۰ متر از یک مسیر که براساس آمار پلیس راه یا دو فقره تصادف فوتی یا سه فقره تصادف جرحی یا یک فقره فوتی و دوفقره جرحی رخ داده باشد نقطه دارای تصادف می گویند.

کازرونی با بیان اینکه نقاط پرتصادف استان اصفهان ۶۷ نقطه است، بیان کرد: پس از جمع آوری نقاط کلیه استان ها و جمع بندی آنها در کمیسیون ایمنی راه های کشور نقاطی که از شاخص کشوری بالاتر باشند به عنوان نقاط پرتصادف مصوب تلقی می‌شوند.

وی اذعان کرد: تاکنون با اقدامات کوتاه مدت، میان‌مدت و با اعزام ماشین آلات راهداری به طور امانی برای حذف ترانشه ها و اصلاح شیب‌های شیروانی و انعقاد قراردادهایی مانند احداث و نصب زیرگذرهای باکسی به طور پیمانی ۲۹ نقطه آن رفع شده است.

مسئول پیگیری رفع نقاط پرتصادف و منظر آرائی راه های استان اصفهان ادامه داد: سالیانه با برنامه ریزی و بازدید نقاط دارای تصادف توسط گروه مشترک بازدید اداره کل و پلیس راه استان اصفهان و ارائه راهکارهای زودبازده (کم هزینه) ایمنی و درصورت ضرورت میان‌مدت( پرهزینه) عملیات عمرانی موردنیاز به کمیته پیگیری رفع نقاط پرتصادف اداره کل وبررسی و تصویب راهکارها و طرح ها توسط ادارات ستادی و تابعه، اداره کل اقدامات لازم برای درخواست و تخصیص اعتبار به عمل آمده و عملیات رفع آن نقاط انجام می‌شود.

کازرونی تصریح کرد: البته کلیه نقاط پرتصادف مصوب استان با نصب تابلوهای هشداردهنده آشکار سازی شده اند که رانندگان محترم بایستی با رعایت سرعت مطمئنه در آن نقاط تردد کنند.

انتهای پیام/