تصاویر| تجدید بیعت بانوان اصفهانی با ولایت در گلستان شهدا - الماس خبر | الماس خبر