تصاویر| شور و شعف مردم اصفهان با جاری بودن آب در زاینده رود - الماس خبر | الماس خبر