فیلم| شور و شعف مردم اصفهان با جاری بودن زاینده‌رود - الماس خبر | الماس خبر