آخرین وضعیت سد زاینده رود/ حجم ذخیره سد از ۴۳۹ میلیون متر مکعب گذشت
آخرین وضعیت سد زاینده رود/ حجم ذخیره سد از ۴۳۹ میلیون متر مکعب گذشت
مدیر نگهداری و بهره برداری از سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود گفت: حجم امسال سد زاینده‌رود معادل 439.94 ميليون متر مكعب گزارش شده است.

سید مجتبی موسوی نائینی در گفت‌وگو با خبرنگار الماس درخصوص ورودی سد زاینده رود اظهار کرد: ورودی از ابتدای سال آبی تا ٢٠ فروردین ماه ١۴٠٢ معادل ۵۷۷٫۰۸ میلیون متر مکعب و ورودی سد در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۴٫۵۶ میلیون متر مکعب گزارش شده است.

مدیر نگهداری و بهره برداری از سد و نیروگاه‌های زاینده رود عنوان کرد: میانگین ورودی در ۱۰ سال گذشته ۴۶۸٫۶۳ میلیون متر مکعب و ورودی مدت مشابه بلند مدت ۵۷۷٫۶۱ میلیون متر مکعب اعلام شده است.

موسوی با اشاره به اینکه ورودی نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته بیان کرد: ورودی امسال نسبت به میانگین ۱۰ سال ۲۳ درصد افزایش و همچنین ورودی سد در چنین روزی تقریبا معادل ورودی بلند مدت در این تاریخ است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۶ درصد از ظرفیت سد پُر است، افزود: خروجی امسال معادل ۳۱۰٫۹۴ میلیون متر مکعب و خروجی سال گذشته ۳۴۵٫۲۴ میلیون متر مکعب گزارش شده است.

سید مجتبی موسوی نائینی ادامه داد: میانگین خروجی در ۱۰ سال گذشته ۳۹۳٫۰۷ میلیون متر مکعب و همچنین خروجی بلند مدت  564میلیون متر مکعب ثبت شده است.

مدیر نگهداری و بهره برداری از سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود تصریح کرد: خروجی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش و نسبت به میانگین ۱۰ سال گذشته ۲۱ درصد کاهش را نشان می دهد در حالیکه خروجی نسبت به بلند مدت ۴۵ درصد کاهش داشته است.

موسوی با اشاره به اینکه حجم امسال سد زاینده‌رود معادل ۴۳۹٫۹۴ میلیون متر مکعب گزارش شده اذعان کرد: حجم سد در سال گذشته ۳۴۵ میلیون متر مکعب و میانگین حجم در ۱۰ گذشته ۳۴۱ میلیون متر مکعب ثبت شد.

وی حجم بلند مدت سد زاینده‌رود را ۷۹۶٫۶ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: حجم سد نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد و نسبت به میانگین ۱۰ سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته، ضمن اینکه حجم سد نسبت به بلند مدت ۴۵ درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/ج ی

  • نویسنده : زهره حسینی