تصاویر| نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان
تصاویر| نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان
مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در خصوص اردوهای جهادی دامپزشکی استان اصفهان توضیحاتی داد.

انتهای پیام/ی