عکس نوشت| روزانه ۱۴۰ تن گوشت قرمز دام سبک به بازار عرضه می شود
عکس نوشت| روزانه ۱۴۰ تن گوشت قرمز دام سبک به بازار عرضه می شود
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: روزانه حداقل ۴۰تن گوشت دام سنگین و حداقل ۱۴۰ تن گوشت دام سبک در کشتارگاه‌های دام استان اصفهان تولید و به بازار عرضه می شود.

انتهای پیام/ ز