کلیپ| آخرین وضعیت طرح کاشت بیست میلیون نهال در اصفهان
کلیپ| آخرین وضعیت طرح کاشت بیست میلیون نهال در اصفهان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال درخت در مدت چهار سال در کل کشور، سهم استان اصفهان بیست میلیون نهال است که باید در مدت چهار سال کار تولید و کاشت آن اجرا شود.