۴٠ درصد از ظرفیت سد زاینده‌رود پُر است
 ۴٠ درصد از ظرفیت سد زاینده‌رود پُر است
مدیر نگهداری و بهره برداری از سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود در مورد آخرین وضعیت سد زاینده‌رود گفت: حجم سد نسبت به ميانگين 10 سال گذشته 30 درصد افزایش و نسبت به بلند مدت 41 درصد کاهش داشته است.

سید مجتبی موسوی نائینی در گفت و گو با خبرنگار الماس؛ در رابطه با ورودی سد زاینده‌رود اظهار کرد: ورودی از ابتدای سال آبی تا ٢٩ فروردین ماه معادل ۶۷۱٫۸۳ میلیون متر مکعب ثبت شد، گفتنی است ورودی مدت مشابه سال گذشته ۵۲۸٫۶۲ میلیون متر مکعب به ثبت رسیده بود.

مدیر نگهداری و بهره برداری از سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود عنوان کرد: میانگین ورودی سد زاینده‌رود در ۱۰ سال گذشته ۵۵۴٫۸ میلیون متر مکعب گزارش شده و این در حالی است که ورودی مدت مشابه سد در بلند مدت ۶۷۳٫۰۱ میلیون متر مکعب گزارش شده بود.

موسوی با اشاره به اینکه ورودی نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است، بیان داشت: ورودی امسال نسبت به میانگین ۱۰ سال، ۲۱ درصد افزایش دارد ضمن اینکه ورودی امسال تقریبا مشابه ورودی بلندمدت است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد از ظرفیت سد پُر است، در خصوص خروجی سد توضیح داد: خروج امسال سد زاینده‌رود معادل ۳۴۸٫۸۹ میلیون متر مکعب اعلام شد؛ گفتنی است خروجی سال گذشته ۳۸۸٫۳۹ میلیون متر مکعب بود.

مجتبی موسوی با اشاره به اینکه میانگین خروجی سد در ۱۰ سال گذشته ۴۳۷٫۵۴ میلیون متر مکعب گزارش شده، اذعان کرد: خروجی بلند مدت ۶۰۶٫۰۶میلیون متر مکعب ثبت شد گفتنی است خروجی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد، نسبت به میانگین ۱۰ سال گذشته ۲۰ درصد و همچنین نسبت به بلند مدت ۴۲ درصد کاهش داشته است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود در مورد حجم آب در سد زاینده‌رود توضیح داد: حجم امسال معادل ۴۹۶٫۷۵ میلیون متر مکعب اعلام شده و این در حالی است که حجم سال گذشته سد ۳۶۵٫۹ میلیون متر مکعب اعلام شد.

موسوی با بیان اینکه میانگین حجم سد در ۱۰ سال گذشته ۳۸۲٫۷ میلیون متر مکعب ثبت شده، متذکر شد: حجم بلند مدت سد ۸۴۶٫۶۱ میلیون متر مکعب است، قابل ذکر است حجم سد نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش یافته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حجم سد نسبت به میانگین ۱۰ سال گذشته ۳۰ درصد افزایش و نسبت به بلند مدت ۴۱ درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/ی