۶/۲ میلیون هکتار وسعت مراتع استان/ ۱/۵ میلیون واحد دامی مجاز در اصفهان
۶/۲ میلیون هکتار وسعت مراتع استان/ ۱/۵ میلیون واحد دامی مجاز در اصفهان
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت:وسعت مراتع استان ۶/۲میلیون هکتار است، در سطح استان نزدیک به ۳۸ الی ۳۹ هزار مرتع دار داریم، این مقدار مرتع دارانی هستند که شناسایی شدند و اغلب پروانه چرای دام دریافت کرده اند.


محمد رضا مسلمی در گفت وگو با خبرنگار الماس اظهار کرد: طبق شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور که توسط سازمان جنگل ها یا همان دفتر امور مراتع به استان ها ابلاغ گردیده است ما نیز برای مراتع استان اصفهان برنامه داریم.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان افزود: طبق آن شیوه نامه فنی و اجرایی نسبت به شناسایی مرتع داران ذی حق در مراتعی که تا بحال ممیزی نشده (شناسایی نشده باشند) یا نیاز به تجدید ممیزی داشته باشند اقدام و محدوده آن ها را مشخص می کنیم.
مسلمی تصریح کرد: ما در بحث ممیزی کردن با حکم‌ مدیرکل استان یک هیئت ممیزی را که شامل مهندسان و کارشناسان مجرب است تشکیل می دهیم و با حکم و انتخاب مدیرکل وارد مراتع می شوند، البته قبل از آن اطلاع رسانی و آگهی می شود که افرادی که خود را ذینفع و ذی حق می دانند حضور داشته باشند و مدارک خود را ارائه دهند.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان عنوان کرد: هیئت ممیزی در آن چند روزی که از مدیر کل حکم دارد به آن مراتع می روند و این هیئت مشخصات افراد را ثبت می کند، مدارک را کنترل می کند، تحقیقاتی راجع به مراتع از افراد قدیمی محل می کنند و نتایج بررسی را در قالب فرم های تکمیل شده و صورت جلسه ممیزی به اداره کل تحویل می دهد و اعلام می کند از نظر ما این افراد سابقه مکفی و مثبت را برای مرتع دار شدند داشته اند.
وی در مورد افرادی که ممکن است ذی حق نشده باشند، گفت: قانون گذار برای آن ها فرصتی ایجاد کرده است تا اعتراضات خود را به اطلاع اداره کل منابع طبیعی برسانند و با ارائه مشخصات و مدارک خود نسبت به اینکه چرا اکیپ ممیزی آن ها را تایید نکرده است، اعتراض کنند و اعتراضات آن ها در کمسیون بند ۴۲ رسیدگی می شود.
محمد رضا مسلمی ادامه داد: افرادی که‌ واقعا شکایت آن ها به حق باشد ممیزی اصلاح می شود در صورت منفی بودن اعتراضات کمسیون بند ۴۲ عمل کرد هیئت ممیزی را مورد تایید قرار می دهد و مرتع داران ذی حق آن مرتع شناسایی و نقشه محدوده مرتع نیز شناسایی می شود.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان عنوان کرد: در کانون های بحران و بیابانی اداره کل اصلا وارد آن نمی شود که به کسی برای مرتع داری حقی بدهد و اگر جایی مراتع ضعیف شده باشند ما با راهکارهای دیگر وارد می شویم که بتوانیم با کنترل کردن فشار چرای دام کمتر شود و با همین ممیزی کردن اداره تشخیص می دهد فشار چرای دام زیاد است.
وی در مورد نظارت بر بهره برداری از مرتع گفت: در چارچوب تهیه طرح مرتع داری و در قالب کتابچه طرح ظرفیت مرتع و پروژه های اصلاح و احیا مورد نیاز مرتع تدوین و به تصویب کمیته فنی اداره کل می رسد، در آن کتابچه با اندازه گیری ها روی پوشش گیاهی مشخص می شود که ظرفیت این مرتع چه میزان دامی است و براساس آن به دامداران ابلاغ می شود که شما چه تعداد دام می توانید وارد این مرتع کنید.
مسلمی تصریح کرد: این طرح ها در کمیته فنی اداره کل تصویب می شود و کارشناسان کمسیون فنی بر روی آن نظر داده و طرح تصویب می شود و به مرتع داران احاله می شود یعنی سند طرح‌ مرتع داری در دفترخانه واگذار می شود.
محمد رضا مسلمی افزود: مرتع داران موظف هستند که براساس برنامه ریزی داخل کتابچه طرح‌ مصوب، طبق آن عمل کنند دام بیاورند و بخش هایی که باید قرق کنند را قرق کنند و بخش هایی را اگر باید بذر کاری کنند را انجام دهند اگر چشمه ای مشکلی دارد یا ترمیم شود در طرح وجود دارد باید آن را ترمیم کنند.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ادامه داد: برای هر طرحی هم بسته به نیرو های سطح شهرستان یک ناظر با حکم‌ مدیرکل انتخاب می شود و باید بر آن طرح نظارت کنند وسالانه گزارش می دهند که این طرح ها در حال اجرا هستند و دامداران مصوبات را انجام می دهند و یا نمی دهند و پروژه ها را انجام می دهند یا نه و به چه شکلی انجام شده است را گزارش می دهد و بر اساس این گزارشات تصمیم گیری های مدیریتی و در صورت تخلف برخورد قانونی با متخلفین صورت می گیرد.
محمدرضا مسلمی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: یکی از موارد چرای بی رویه، چرای مازاد بر ظرفیت است برای مثال در پروانه دامدار تعداد معینی نوشته شده است مثلا ۱۰۰ دام اما دامدار بیشتر از این تعداد دام وارد مرتع می کند که در واقع چرای مازاد بر ظرفیت انجام می شود.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان افزود: گشت های یگان حفاظت شهرستان ها که در سطح مراتع تردد می کنند و لیست مرتعداران و تعداد دام مجاز هر مرتع دار را در اختیار دارند و اگر تعداد دام بیشتر بود، پرونده تخلف برای آن فرد تشکیل و پرونده تخلف به دادگاه شهرستان ارسال می شود و پروسه رسیدگی انجام و قاضی نسبت به پرونده حکم می دهد و یک جریمه حقوقی و یک‌ جریمه خسارتی بریده می شود و فرد باید آن را پرداخت کند.
وی افزود: در مورد تخلف یک اخطاریه ای به فرد تحویل می دهند این اخطاریه ها اگر تکرار شود، در صورت تکرار تا سه بار قانون گذار اجازه داده است که اداره کل در کمسیون بند ۴۲ برای ابطال پرونده اقدام کند و پروانه را باطل کرده و به مرتع دار ابلاغ می شود که دیگراجازه چرا ندارید.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در ادامه گفت: یکی دیگر از تخلفات این است که دامدار فصل چرا را رعایت نمی کند برای مثال به او گفته شده است در یک خرداد باید دام ها را برای چرا بیاورید ولی وی در یک اردیبهشت دام را آورده و یا دیرتر از وقت اطلاع رسانی شده دام را از چرا خارج کند یا در چرای فصل زمستانی نیز رعایت نکنند این موارد را هم یگان حفاظت شهرستان و ناظرین طرحهای مرتعداری وارد عمل می شوند و پرونده تشکیل شده و مانند چرای مازاد بر ظرفیت اینبار به دلیل چرای خارج از فصل رسیدگی می کنند.
مسلمی اذعان داشت: در بحث حفاظت از پوشش گیاهی مراتع قانونگذار به ما اجازه داده است که به آنها ابلاغ کنیم که تعداد دام کمتری برای چرا وارد مرتع کنید و ما می توانیم هرساله وارد مرتع شویم و تعیین ظرفیت علوفه کنیم و بفهمیم این مرتع چقدر گنجایش چرای دام را دارد.
وی افزود: اداره کل به قانون گذار اجازه داده است که زمانی که می بیند مراتعی دچار بحران است بیاید همه یا بخشی از آن را جدا کند و به مرتع دار ابلاغ کند که شما از این قسمت ها برای چرای دام استفاده نکنید و باید مثلا از نصف مرتع خود استفاده نمایید و بالطبع بایستی دام خود را کاهش و یا زمان حضور در مرتع را کمتر نمایید و در این مسئله هم اکیپ های یگان حفاظت نظارت می کنند و در صورت تخلف پروسه قبلی همانند بقیه تخلفات دنبال می شود و با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: در بحث آموزش در پروانه مختصر توضیحاتی داده شده است و بر اساس بودجه ها برنامه ریزی می کنند و در هر منطقه این موارد بستگی و تابع به بودجه، اعتبار ریالی و نیروی انسانی است و در بخشداری ها، فرمانداری ها و یا دهیاری هاجلسات آموزشی برگزار می شود و اینکه این دامداران اغلب افراد سن بالا و مسن هستند به نوعی می شود گفت اغلب در کلاس های آموزشی شهرستان شرکت کرده اند.

*وسعت مراتع استان اصفهان ۶/۲ میلیون هکتار است


مسلمی با بیان اینکه وسعت مراتع استان ۶/۲میلیون هکتار است، گفت: در سطح استان نزدیک به ۳۸ الی ۳۹ هزار مرتع دار داریم، این مقدار مرتع دارانی هستند که شناسایی شدند و اغلب پروانه چرای دام دریافت کرده اند و این آمار به دلایل مختلف از قبیل فوت و در مواردی از نظر حقوقی مرتع دار اعتبار خود را به شخص دیگری انتقال می دهد ویا بدلیل ابطال پروانه چرا این آمار متغیر و در نوسان است.
وی با عنوان اینکه تعداد دام براساس مجوز است، افزود: تقریبا حدود ۱/۵میلیون واحد دامی مجاز در سطح استان داریم ولی عملا تعداد دامی که در مراتع وجود دارد بیشتر از این است و بخاطر همین چرای غیر مجاز و فشار تقریبا دوبرابری بر روی مراتع را داریم.
محمد رضا مسلمی خاطر نشان کرد: اقدامات برای نظارت بسته به بحث اعتبار ریالی و بودجه مالی و بودجه تجهیزات و تعداد نیروی انسانی است و یگان حفاظت اداره کل که مسئولیت و متولی بحث حفاظت را دارد با استفاده از امکانات دولتی و استفاده از توان شرکت های طرف قرارداد خود گشت زنی می کند و بر مراتع و سایر عرصه های منابع طبیعی ها نظارت می کند، متاسفانه مقدار جرایم درنظر گرفته شده برای متخلفان و دام داران غیر مجاز ، اغلب مقدار کمی است و اغلب باز دارنده نیست و نمی تواند جلوی تکرار تخلفات را بگیرد و در مواردی نیز مانع تکرار تخلف می شود، البته اخطاریه هایی که به ایشان داده می شود باعث می شود که در صورت تکرار تخلف پروانه چرای مرتعدار باطل شود.

انتهای پیام/ج ز